باسمه تعالی

اساسنامه خانه هنرمندان ساری

مجمع عمومی اعضا

فصل اول- کلیات و اهداف :

ماده 1

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر خانه هنرمندان ساری است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار « خانه » نامیده می شود .

ماده 2

نوع فعالیت : کلیه فعالیتهای خانه اجتماعی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی، غیر دولتی و عام المنفعه بوده ودر موضوع فرهنگی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران واین اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده 3

محدوده فعالیت خانه در سطح استان مازندران و در سطح شهرستان ساری است .

ماده 4

محل خانه : مرکز اصلی خانه در استان : مازندران – شهرستان ساری به نشانی :

ساری – خیابان انقلاب7 – کوچه چناربن- ساختمان خانه هنرمندان

و با شماره تلفن های2 و 33324091 و سایت sariartists.ir در دسترس خواهد بود.  ودر صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید .

 

ماده 5

تابعیت

خانه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند .

ماده 6

مدت فعالیت خانه از تاریخ تاسیس به مدت دو سال می باشد .

ماده 7

دارایی اولیه خانه اعم از منقول و غیر منقول مبلغ 000/000/30 ریال می باشد که از سوی هیات موسس تماما پرداخت شده ودر اختیار خانه قرار گرفته است .

ماده 8

هیات موسس خانه اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده اند و بعد از تاسیس تحت عنوان موسس مسوولیتی نخواهند داشت .

ماده 9

اهداف خانه عبارتند از :

الف: کلیات

ساماندهی و اعتلای امور فرهنگی و هنری بر اساس مدیریت مبتنی بر توسعه پایدار

ب: روش اجرای هدف

1-این فعالیت برای مجموعه گروههای متنوع هنری، اجتماعی تا استادان هنری است

2- فرهنگ سازی وآموزش از طریق برگزاری کلاسهای عمومی و تخصصی حوزه های متنوع هنری 3- برپایی همایشها و جشنواره های مختلف هنری با هدف نشاط اجتماعی در جامعه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی با تأکید بر قشر جوان 4- تالیف و انتشارنشریات و کتب تخصصی و ایجاد بانک اطلاعاتی 5- معرفی خانه هنرمندان ساری از طریق تهیه بروشور تراکت مطبوعات و روزنامه ها سایتهای تخصصی شبکه های اجتماعی و استفاده از ظرفیت نهادها و سازمانهای مرتبط 6- پذیرش وظایف اجرایی دولت در زمینه های هنری با توافق مراجع ذیصلاح 7- ایجاد زیر ساختهای تخصصی هنری اعم از سخت افزاری و نرم افزاری 8- تعریف اولویتهای سالیانه 9- تامین بودجه خانه هنرمندان از طریق  دریافت حق عضویت، کارگاههای برگزار شده از طریق هنرمندان ، خیرین ، اعضای خانه ، ورکشاپ ،  پژوهشی و فرهنگی ، برپایی نمایشگاه ها جهت فروش آثار اعضای خانه از طریق هنرجویان و هنرآموزان و همچنین همکاری دیگر آموزشگاهها، سازمانهای مردم نهاد و ادارات دولتی و خصوصی انجام می گیرد 10- شناسایی استعدادهای درخشان در زمینه های مختلف هنری و انجام حمایت های خاص در جهت تشویق و ترغیب عملی از آنان 11- شایان ذکر است در صورت انحلال این موسسه مردم نهاد طبق ماده 39 اساسنامه عمل خواهد شد 12- این موسسه مردم نهاد از انجام هرگونه قراردادهای صوری با وابستگان درجه اول و دوم اعضای هیات مدیره و همچنین صرف هزینه خارج از اهداف اساسنامه این موسسه جلوگیری به عمل می آورد .

البته بدیهی است هر گونه سرمایه و درآمد ایجاد شده اضافی برای موسسه در حساب آن موسسه ذخیره خواهد شد . 13- برگزاری هر گونه همایش ، سمینار و .. و پروژه های اجرایی فرهنگی و تحقیقاتی این موسسه با اطلاع رسانی فرمانداری و کسب مجوزات لازم از دستگاههای متولی انجام می شود. 14- گزارش مالی و اجرایی این موسسه حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی مطابق با فرمت استاندارد موجود به فرمانداری ارایه خواهد شد . شایان ذکر است این موسسه مردم نهاد بعد از اخذ شماره ثبت و مجوز فعالیت نسبت به ثبت اظهار نامه مالیاتی در سامانه اداره کل مالیاتی اقدام نموده و مطابق با نامه مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران به شماره 32917/22/86 مورخ 2/5/96 اداره کل امور مالیاتی نیز جهت معرفی یک نفر ناظر برای نظارت بر هزینه ها ودرآمدهای این موسسه و به منظور برخورداری از معافیت مالیاتی اقدام خواهد نمود .

ماده 10

شرایط عضویت  : کلیه فعالین موضوع این اساسنامه با تابعیت ایرانی

انواع عضویت :

عضو پیوسته ، عضو وابسته ، عضو افتخاری ، عضو پیشکسوت ، عضو مهمان و عضو حامی

فصل دوم : ساختار

ماده 11

ارکان خانه عبارتند از : 1- مجمع عمومی 2- هیات مدیره 3- انجمن های یازده گانه تخصصی 4- بازرس 5- هیئت رسیدگی و داوری

ماده 12

مجمع عمومی موسس همان هیات موسس بوده و وظایف ذیل را داراست:

1- انجام اقدامات اولیه برای تاسیس

2- تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن

3- انتخاب اولین مدیران و بازرسان خانه

تبصره 1: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضا بوده ودر صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، دربار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تمدید مجمع عمومی موسس تا مجمع عمومی عضو پذیر برای یکدوره بلامانع خواهد بود.

تبصره 2 : تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دوم سوم آرا حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود.

 

ماده 13 مجمع عمومی عادی :

مجمع عمومی متشکل از دو عضو منتخب هیئت مدیره از هر انجمن ودو تن از منتخبین پیشکسوتان و یک بازرس از انجمن یازده گانه تخصصی وابسته به خانه باضافه پنج تن از منتخبین موسسین اولیه خانه می باشد. مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری است که بصورت عادی یا فوق لعاده تشکیل
می گردد.

ماده 14

مجمع عمومی عادی سالانه در اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد . جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهدبود.

تبصره 1- اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رای اکثریت نسبی خواهد بود. درصورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل 10 (ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت .

تبصره 2 : مجمع عمومی یا به درخواست یک پنجم اعضا – در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضامبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید-تشکیل می گردد .

تبصره 3: دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی صورت می پذیرد .

تبصره 4- روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها روزنامه همشهری می باشد.

ماده 15

وظایف مجمع عمومی عادی :

1- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان ( اصلی و علی البدل )

2- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس

3- تعیین خط مشی کلی خانه

 

4- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره

5- تصویب ترازنامه و بودجه خانه

6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها ودعوتنامه ها

7- عزل اعضای هیات مدیره و بازرسان

8- تعیین حق عضویت

9- تصویب انتشار نشریه

ماده 16

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

1- با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس

2- با درخواست یک پنجم اعضا در صورتیکه هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضا مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید .

تبصره 1- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط  مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور  بیش از یک سوم اعضا که حق رای دارند تشکیل می گردد .

تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر درجلسه معتبر خواهد بود.

ماده 17

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

1- تصویب تغییرات اساسنامه

2- بررسی و تصویب یا رد انحلال

3- تغییر در میزان سرمایه

4- انحلال قبل از موعد

5- هر گونه تغییر در ماهیت

ماده 18

مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند .

تبصره 1- اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند وبا اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد .

تبصره 2 – رئیس هیات مدیره رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد .

تبصره 3- مجامع عمومی عادی ، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می شود.

ماده 19

هیات مدیره :

خانه دارای هیات مدیره ای مرکب از یازده نفر باعتبار یک نماینده از هر انجمن تخصصی یازده گانه زیر مجموعه خانه هنرمندان می باشد و نفرات علی البدل توسط هر انجمن انتخاب و به خانه معرفی خواهند شد.

تبصره 1- جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره 2- شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفای عضو غایب خواهدبود.

تبصره 3- دعوت از اعضای هیات مدیره می بایست حداقل 5 روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد .

ماده 20

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرسی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و وروداعضا علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل  تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید .

ماده 21

هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل ماهی 2 بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس جلسه فوق العاده خواهد داد .

تبصره : نحوه تشکیل جلسه فوق العاده بموجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید .

ماده 22

اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی اعضاء خواهد رسید مشخص می نماید .

تبصره 1- هیات مدیره موظف است پس از تعیین سمتها، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند .

تبصره 2- مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی .

تبصره 3- هیات مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند .

تبصره 4- هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضا هیات مدیره تعریف نماید .

ماده 23

هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد اعضا هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است.

ماده 24- هیات مدیره نماینده قانونی خانه بوده وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه و آئین نامه اجرائی خانه به شرح ذیل می باشد :

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابها پرداخت دیون و وصول مطالبات ،  اجرای مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکهاطی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ( مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردید.  به طور کلی  هیات مدیره می تواند هر اقدام  و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال  اموال منقول  که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام خانه انجام دهد .

همچنین هیات مدیره موظف است 3 ماه قبل از پایان تصدی خود، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیات مدیره و بازرس جدید دعوت نماید. هیات مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار باید دستور کار مجمع عمومی، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضا را به تایید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل 40 روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید .

تبصره 1- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه و آئین نامه اجرائی خانه اخذ تصمیم  و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضاء است  هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.

تبصره 2- هیات مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های  جاری خانه تا مبلغ 5000000 ریال بدون تصویب مجمع عمومی راسا اقدام نماید.

ماده 25

خانه دارای 1 نفر بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علی البدل با رای کتبی بازرسان انجمن های یازده گانه در مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب می گردند . انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .

ماده 26

اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند.

1- کسانی که به علت ارتکاب جرم وبه موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلا و یا بعضا محروم شده باشند

2- مدیران و مدیر عامل خانه

3-اقربای سببی و نسبی مدیران ومدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم

4- همسر اشخاص مذکور دربند 2

ماده 27

وظایف بازرس به شرح ذیل است .

1- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی وتهیه گزارش برای مجمع عمومی

2- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره  اعم از مالی و غیر مالی  وتهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی

3- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

4- اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند

5- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرارداده است .

تبصره : بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نماید .

ماده 28

بازرس می تواند درهر موقع هر گونه رسیدگی وبازرسی را در مورد عملیات خانه انجام داده  و اسناد و مدارک واطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید .

ماده 29

هیات مدیره و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

ماده 30

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی خانه است ودر حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره واساسنامه به وی تفویض میگردد نماینده محسوب شده وازطرف خانه حق امضا دارد .

تبصره 1 :عزل مدیر عامل از اختیارات هیات مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد

تبصره 2 : دوره  تصدی مدیر عامل از مدت مسوولیت هیات مدیره بیشتر نخواهد بود ولیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد. مدیر عامل در صورت انقصا مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین ، وظایف محوله را انجام دهد.

تبصره3 : کلیه اسنادو اوراق تعهد آور پس از تصویب هیئت مدیره با امضای دو نفر از سه نفر:

1- مدیر عامل  2- رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نایب رئیس  3- خزانه دار با مهر خانه معتبر خواهد بود.

ماده 31:

مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد :

1- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها ودر برابر اشخاص حقیقی و حقوقی

2- استخدام و عزل  نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات وبا تصویب هیات مدیره

3- اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده باشد .

4- ارائه پشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای خانه به هیات مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی

5- تهیه پیشنویس ترازنامه ، بودجه ، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیات مدیره و ارسال به مجمع عمومی

6- تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیات مدیره

7- نظارت وایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی

8- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیات مدیره

9- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیر عامل محول شده یا بشود.

 

 

ماده 32

حقوق و مزایای مدیر عامل بوسیله هیات مدیره تعیین می شود.

در صورتی که مدیر عامل از اعضای هیات مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید .

ماده 33 : خزانه دار: هیئت مدیره از بین خود یک نفر را که آشنائی با مسائل مالی داشته باشد بعنوان خزانه دار انتخاب می نماید و شرح وظایف ایشان مواردی است که در آئین نامه اجرائی به تصویب مجمع خواهد رسید.

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

ماده 34

بودجه خانه از طریق ذیل تامین می شود :

الف) هدایا، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی وغیر دولتی

ب) وقف و حبس

پ) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنامه خانه هنرمندان

ت) حق عضویت

ماده 35

خانه مکلف است درآمد و هزینه ها را در دفار قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزارش عملکرد اجرایی حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارایه نماید .

 

چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید خانه موظف به ارایه آن است .

تبصره 1: هیات مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک های رسمی اقدام نموده و کلیه درآمد های حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه ها را در همان حساب نگهداری کند .

تبصره 2: سال مالی خانه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود به استثنا سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود کلیه مدارک پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی خانه نگهداری می شود.

تبصره 3 : مکاتبات رسمی خانه با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر خانه صورت
می پذیرد .

تبصره 4: مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت وبه امضای اعضای ذیربط خواهد رسید .

ماده 36

هیات مدیره مکلف است هر گونه تغییر با اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید ودر صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت ، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید .

ماده 37

هیات مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل ، شماره های تماس  پست الکترونیکی دیگر موارد مشابه را به مرجع صدور کننده پروانه فعالیت اعلام نماید .

 

ماده 38

خانه دارای  سربرگ، مهر ویا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد هیات مدیره مکلف است نمونه سربرگ مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید .

تبصره – هیات مدیره در حفظ وحراست از مهر وآرم مسئولیت قانونی دارد .

ماده 39

انحلال : در صورت نحلال خانه مجمع عمومی فوق العاده حداقل 3 نفر را بعنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها وتصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم ازمنقول و غیر منقول دارایی خانه رابه تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید .

تبصره 1: مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت  مرجع صدور پروانه به یکی از سازمانهای مردم نهاد با موضوع  فعالیت مشابه تعیین میگردد، واگذار نماید .

تبصره 2- تصفیه امور مربوط به خانه بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه  صورت خواهد پذیرفت

تبصره 3 : هیات تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید

تبصره 4- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه را بهمرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید .

ماده 40

چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد ، خانه موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید .

 

ماده 41

به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه ذیربط تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد .

ماده 42

این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 42 ماده و 34  تبصره در نشست مورخ                  مجمع عمومی موسس به تصویب رسید .